Montage XXL poort

In Goor staat een Bio-energiecentrale op het industrieterrein in Zenkeldamshoek. Deze centrale levert een capaciteit van zo’n 6 MW, wat voldoende is om heel Goor te kunnen voorzien van groene stroom en warmte.

Echter, de buurtbewoners klaagden over geurhinder. Vandaar dat er – na lang wikken en wegen – werd gekozen voor het overkappen van de biocentrale mét afscherming. Dit zou de stankoverlast behoorlijk terugdringen. Ook werd er een luchtwasser geïnstalleerd die de lucht zuivert.

Voor het afschermen van de overkapping is gekozen voor een XXL oprolpoort van ATO.

Meer weten over dit project? Bel: 0575 – 55 54 57

Lees meer over de oprolpoort ATO XXL poort